Gör vår Quiz och vinn fina priser!

Det finns tre olika grupper av invånare i ett bisamhälle, som var för sig har rätt så skilda uppgifter. Det är drottningen, drönarna och arbetsbina. I ett samhälle är fördelningen ungefär så här: Det finns bara en drottning, ca 70 000 arbetsbin och ca 300 drönare. Drottningen svarar för bisamhällets överlevnad. Hon är den enda sexuellt utvecklade […]

Hur har honungsbina kunnat överleva i 10 miljoner år?

Under årmiljonerna har växt- och djurarter uppkommit och arter försvunnit. Bland de de många arter som överlevt och kämpar för sin existens är honungsbina. Och när det gäller just honungsbina så kan man säga att de, tillsammans med andra pollinerare egentligen kämpar för all världens invånares existens. Däribland människans. Samarbete över artgränserna Honungsbina är i […]