Världsbidagen 20 maj

Den 20 maj dag är från och med 2018 Världsbidagen ”World Bee Day”. FN: s generalförsamling antog med enighet en resolution som deklarerar den 20 maj som världsbidagen. Varje år på denna dag ska allmänhetens uppmärksamma vikten av att skydda och bibehålla bin och andra pollinatorer. Bin är viktig för Läs mer…