Gissa på de olika Binas styrkor (binas dominanta behov) och delta i vår Quiz där priserna är

1:a pris          Bisafari med Honungsboden och titt med skyddskläder i ett bisamhälle, smaka på honung

2:a pris          Bisafari med Bi-Snack Sverige AB och titt med skyddskläder i ett bisamhälle, smaka på honung direkt från bisamhället

3:e pris          Delikatesshonung på bit (www.bi-snack.se) eller 1 kg flytande honung

4:e, 5:e pris   Boken Låt personligheten blomma (humanguide.org), Boken Bli Sockersmart! (www.blisockersmart.se)

 

Det finns tre olika grupper av invånare i ett bisamhälle, som var för sig har rätt så skilda uppgifter. Det är drottningen, drönarna och arbetsbina. I ett samhälle är fördelningen ungefär så här: Det finns bara en drottning, ca 70 000 arbetsbin och ca 300 drönare.

Drottningen svarar för bisamhällets överlevnad. Hon är den enda sexuellt utvecklade honan. Hon lever ett till fem år. Drottningen befruktas en gång när hon är ungdrottning och stannar sedan i kupan hela livet. Hon lägger upp till 2 000 ägg om dagen – från mars till augusti. Det blir totalt 120 000 ägg. Om arbetsbina inte lyckas föda upp en ny drottning, från någon av drottningslarverna när drottningen dör, så dör hela bisamhället.

Drönare är ca 200-300 på sommaren. Utan dem skulle drottningen inte kunna producera nya bin. Deras enda uppgift är att para sig med en ungdrottning. De lever en till fyra månader. Drönarna kallas ibland ”bisamhällets förbrukningsartiklar”.

De föds från ägg under våren-sommaren och utvecklas till färdiga bin på 24 dagar. De är parningsdugliga efter ytterligare tio dagar. Efter befruktningen dör drönaren. De drönare, som inte har parat sig, dör i ”drönarslakten” under augusti, då arbetsbina antingen motar ut dem ur kupan eller slutar mata dem. Inga drönare finns alltså kvar i kupan vintertid.

Arbetsbina är sterila honor och utgör cirka 98 % av kupans bin. Kring midsommar kan det finnas cirka 60-70.000 arbetsbin i ett bisamhälle. De föds från ägg i maj-juni eller senare och är färdiga bin efter 21 dagar.

Arbetsbina är duktiga på att kommunicera och samarbeta. Under sina liv genomgår de många stadier. De börjar som städbin (putsbin). Därefter är de ambin, som matar larver, byggbin (vaxbin) som bygger vaxceller, vaktbin, honungsbin som bearbetar nektar till honung och slutligen fältbin (dragbin) som samlar nektar, pollen, propolis och vatten.

 

Tänk att det finns 8 allmänmänskliga behov som täcker alla mänskliga beteenden. (humanguide.org)

Sensibilitet – att vara omtänksam och inkännande Struktur – att vara ordningsam och ha koll på läget

 

Kraft – att vara rättfram och resultatinriktad

 

Fantasi – att vara idérik och visionär

 

Kvalitet – att vara hjälpsam och långsiktig

 

Stabilitet – att vara jordnära och eftertänksam

 

Exponering – att vara färgstark och inspirerande

 

Gör såhär

Kontakter – att vara lättsam och sällskaplig

Du kan få reda på mera om styrkorna gratis, om du registrerar dig i webbappen cards.humanguide.se

  • Sätt ett kryss nedan där du tror som passar!
  • Ge ett förslag på ett mänskligt yrke till drottning, arbetsbi och drönare.
  • För att delta i denna quiz – Ta en bild på dina svar, lägg upp bilden på Facebook och tagga #bisnack #bisnack_humanguide.
  • Gör gärna övningen även med dina kompisar eller arbetskollegor.

Mina gissningar på Binas Styrkor (behov) och mitt förslag till passande yrke

Styrka\ Bi Drottning Arbetsbi Drönare
Sensibilitet
Kraft
Kvalitet
Exponering
Struktur
Fantasi
Stabilitet
Kontakter
Yrkesförslag

Vinnarna och rätt svar publiceras på www.bi-snack.se

Använd Skärmklippverktyget och pennan i det och sen ta en bild med din mobil.

LYCKA TILL :-)