Vi erbjuder hela Sverige en äkta och orörd delikatesshonung på bit. Den smakar som honung ska och har den naturliga konsistensen som ger den optimala ätupplevelsen. Honung på bit levereras i en elegant och serveringsvänlig förpackning. Enkel att använda i bakning, i matlagning, som läkande huskur och som snacks.

Bi-Snack betyder även att vi vill snacka, diskutera, spekulera, analysera, inspirera och utveckla, både oss själva, våra branschkollegor, allmänheten och politiker inom ämnet bin, ekologi och honungsproduktion.

Så här bidrar vi till att sprida kunskap om bin och honung och till att svensk biodling stärks, effektiviseras och utvecklas.

1. En elegant serveringsklar delikatesshonung på bit.

Baserat på en ny konsumentanpassad produktion och handel med biprodukter. Vi producerar honung i vår egen biodling och lokala leverantörer i Småland. Vår huvudprodukt är råhonung på bit som bina skapar direkt i en specialanpassad honungskassett. Samma kassett utgör honungskakans förpackning mot slutkund. Honungskakan levereras därmed till konsumenten i exakt det skick och kvalitet som bina skapat den. Honungen behåller alla sina naturliga ämnen. Inga externa substanser är möjliga att tillsättas, ingen uppvärmning görs. Produkten blandas heller inte ut med annan honung. Bi-snacks honung är mer äkta än äkta honung. Den är dessutom elegantare att exponera och enklare att servera.

2. Produkt- och produktionseffektivisering för biodlare

Bi-Snack är specialiserat på produktutveckling och produktionseffektivisering. Vi hjälper biodlare att korta avståndet från produktion till marknad. ”Time To Market” eller varför inte ”Time To Cash”.

Centralt för verksamheten ligger honungskassetten som både är en produktionseffektiviseringsmetod, en kvalitet och äkthetsgarant, en elegantare produktexponering och en förstärkt ätupplevelse för slutkunden.

Det är även en metod som ger möjlighet för biodlaren att stärka förtroendet för produkten som naturlig, orörd, oblandad och äkta vara.

3. Utbildning och opiniondbildning

Biodlingens och all annan odlingsverksamhet är beroende av binas existens och hälsa. Utan välmående bin slutar lantbruk och annan livsmedelsproduktion att fungera. En stark svensk binäring är därför viktig för oss alla.

Bi-Snack har som vision att stärka medvetenheten om bin och biodlingens bidrag till ett fungerande ekosystem och livsmedelsförsörjning. Målet är att bidra till att Sverige blir ett biodlarland. Med våra aktiviteter vill vi bidra till att fler skapar företag som odlare och marknadsförare av biprodukter.

Centralt i vår verksamhet ligger vårt informationsarbete. Där vi på ett underhållande, intresseväckande och vederhäftigt sätt ska insamla, skapa och sprida information om bin, bihäringens många och viktiga perspektiv.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer hur vi tillsammans stärker binäringen i Sverige.

Välkommen

Katja Göller