Fokus på hur kunden tänker och konsumerar din produkt är avgörande för varje företags framgång också lönsamhet.

Bi-Snack erbjuder en modernare metod för biodling. En metod som både effektiviserar honungsproduktionen, kortar ledtider och kostnader samtidigt som den höjer kvaliteten, ät-upplevelsen och därmed efterfrågan hos honungskonsumenten.

Raka vägen till konsumentens bord ger högre kvalitet och snabbare betalt

Ekonomin är hos biodlare liksom hos andra näringsgrenar ständigt en kritisk och närvarande faktor. Metoden, biodling i Kassett innebär att honungen skapas av bina direkt i en serveringsvänlig konsumentförpackning. Din honung behöver inte transporteras fram och tillbaka till någon förädlingsspecialist för bearbetning. Detta både sparar tid och pengar. Istället är produkten klar att distribueras till din uppköpare i exakt det skick som bina skapat den, oblandad och med alla näringsrika ämnen intakt.

En äkthetsgaranti mot återförsäljare och slutkund

Metoden är även en kvalitets- och äkthetsgarant för slutprodukten, till glädje för den allt mer pålästa och kritiska konsumenten. Bi-Snacks metod gör det omöjligt att tillföra honungen andra substanser än de som bina själva hämtar ute i naturen. Eftersom fusk med honung är ett omfattande problem ger metoden en viktig konkurrensfördel ur kvalitets- och äkthetsperspektivet.

En genial produkt direkt från djur- och växtriket utan mellanhänder

Tillslut är det på middagsbordet din produkt hamnar. Då vill vi ju att denna ädla produkt får den uppmärksamhet den förtjänar. Honungen så som bina skapat den är en ju vacker och majestätisk skapelse att vila ögonen på och höjer intrycket på dukningen. Att den är enkel att servera och ta för sig av höjer även det både upplevelsen och benägenheten hos matgästen att använda den. Det ska inte vara svårare att ta för sig av honungen än att skära en bit från mjukosten.

Traditionella honungsburken är ett konsumenthinder

 Det omvända vore att gömma honungen i en traditionell burk som gör honungen både osynlig, svåråtkomlig och krånglig att tillföra maträtten. Med Bi-Snacks lösning eliminerar vi ett av honungskonsumtionens hinder och förenklar för konsumenten att använda honungen i sin matlagning, bakning och annan användning.