Bi-Snack sköter tre bigårdar åt Botkyrkabyggen, informerar och utbildar m.m..