Den 20 maj dag är från och med 2018 Världsbidagen ”World Bee Day”.

FN: s generalförsamling antog med enighet en resolution som deklarerar den 20 maj som världsbidagen. Varje år på denna dag ska allmänhetens uppmärksamma vikten av att skydda och bibehålla bin och andra pollinatorer.

Bin är viktig för hela mänskligheten och allmänheten uppmanas att vidta konkreta åtgärder för att bevara och skydda bina.

Förslaget om världsbidagen som lär ha kommit från Slovenien, stöddes av 115 FN-medlemsstater, inklusive USA, Kanada, Kina, Ryska federationen, Indien, Brasilien, Argentina, Australien och alla EU-medlemsstater.

Vi firar alla bin och även det positiva beskedet som nyligen fattades, att EU förbjudit bekämpningsmedel som utrotar bin.

Bi-Snack gläds förstås över beslutet och gratulerar bina och en av de stora vinnarna på förslaget, nämligen hela mänskligheten.

 

Kategorier: Nyheter